> Respijtzorg met Wlz-indicatie

Wil je respijtzorg aanvragen met een Wlz-indicatie én is er sprake van een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan de respijtzorg betaald worden vanuit datzelfde budget. Met andere woorden: je kunt met (een deel van) het pgb de vervangende mantelzorg bekostigen. Je dient hiervoor wel een aanvraag in bij het zorgkantoor in jouw regio. Vervolgens kun je op zoek gaan naar een geschikte respijtzorgorganisatie, zoals Handen in Huis. Benieuwd hoe dat proces verloopt? Lees snel verder.

Kom ik in aanmerking voor respijtzorg met een Wlz-indicatie?

Ja, in de meeste gevallen kun je respijtzorg aanvragen als je een Wlz-indicatie hebt én mits je een persoonsgebonden budget (pgb) hebt. De respijtzorg wordt dan betaald vanuit je pgb. En de pgb wordt op zijn beurt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg. Deze wet regelt langdurige zorg voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben. Meer weten hoe je respijtzorg met een Wlz-indicatie aanvraagt? Neem dan contact op met het zorgkantoor in jouw regio. Zij vertellen je alle details over het aanvragen van respijtzorg via de Wlz.

Wat is respijtzorg precies?

Stel: je wil respijtzorg aanvragen vanuit de Wlz. Dan is het natuurlijk goed om te weten wat respijtzorg precies inhoudt. Respijtzorg is de tijdelijke overname van de mantelzorgtaken. Daarmee wordt de mantelzorger ontlast voor een korte periode. De dagelijkse mantelzorgtaken worden tijdelijk overgenomen. Denk dan aan persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, gezellige uitstapjes of gewoonweg een luisterend oor. Let op: de professionele (medische) zorg blijft wel gewoon in handen van specialisten. Lees hier meer over de betekenis van respijtzorg.

Zo werkt de aanvraag van respijtzorg bij Wlz

Heb je (of heeft de zorgvrager) recht op respijtzorg via de Wlz? Dan wordt er gezamenlijk een zorgplan opgesteld met daarin de benodigde zorg en ondersteuning. Vervolgens kun je kiezen voor verschillende vormen van respijtzorg. Denk aan een logeeropvang, dagopvang of een kortdurend verblijf. Wil je 24 uur per dag mantelzorgvervanging aan huis? Dan kun je terecht bij Handen in Huis. Wij bieden namelijk 24-uurs mantelzorgvervanging voor minimaal 3 opeenvolgende dagen en 2 nachten. Klinkt dat goed? Vul dan dit aanmeldformulier in. Vervolgens nemen wij contact met je op om de benodigde zorg te bespreken. Is 24-uurs mantelzorgvervanging een optie in jouw situatie? Dan komen we graag langs voor een intakegesprek. Daarna koppelen we je aan een geschikte vrijwilliger. Is er een match? Dan kan de respijtzorg plaatsvinden in de afgesproken periode.

Andere financieringsvormen van respijtzorg

Als je niet in aanmerking komt voor respijtzorg via de Wlz, zijn er gelukkig andere financieringsmogelijkheden beschikbaar:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Ontvangt de zorgbehoevende zorg vanuit de Wmo? Dan kan hij of zij respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Voor verdere informatie kun je het beste het Wmo-loket van de betreffende gemeente benaderen.
  • Zorgverzekering | Respijtzorg kan ook worden vergoed door de zorgverzekering mits er een aanvullende verzekering is afgesloten. Respijtzorg valt namelijk niet onder de basisdekking. Weten hoe het in jouw situatie zit? Bekijk dan de polissen van zowel de zorgvrager als de mantelzorger. Lees meer over mantelzorgvergoeding vanuit je zorgverzekering >
  • Eigen bijdrage | Kom je niet in aanmerking voor respijtzorg vanuit de Wlz, Wmo of je zorgverzekering? Dan kun je de respijtzorg natuurlijk ook met een eigen bijdrage betalen.

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik respijtzorg aan met een Wlz-indicatie?

Heb je al een Wlz-indicatie en ontvang je een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kun je je eenvoudig aanmelden voor respijtzorg via dit formulier. In dat formulier vul je gegevens in over de zorgvrager én mantelzorger. Vervolgens nemen we contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe ziet respijtzorg via Handen in Huis eruit?

Wij bieden 24-uurs mantelzorgvervanging. Dat betekent dat een enthousiaste vrijwilliger de dagelijkse mantelzorgtaken overneemt, voor minimaal 3 aansluitende dagen (en 2 nachten). Taken die overgenomen hebben bijvoorbeeld te maken met (licht) huishoudelijk werk of persoonlijke verzorging. Daarnaast biedt de vrijwilliger gezelschap en een luisterend oor.

Waarom is respijtzorg zo belangrijk?

Mantelzorg kan zwaar zijn. Zowel fysiek als emotioneel. Het kan zelfs leiden tot overbelasting en stress. Daarom is het goed regelmatig vrijaf te nemen, zodat je als mantelzorger je batterij kan opladen en eventuele andere verplichtingen kan nakomen. Lees meer over respijtzorg.

Meer weten over respijtzorg via de Wlz?

Wil je meer weten over respijtzorg via de Wlz? Twijfel niet en neem contact met ons op. Wij kijken graag mee naar jouw specifieke situatie.

Vragen?

Neem contact op

Wij helpen je graag met vragen over financiering van respijtzorg.

Telefoon: (030) 659 09 70
E-mail: info@handeninhuis.nl