> Vrijwilliger

Vragen van vrijwilligers

”Je zorgt ervoor dat de persoon die achterblijft ook een aangename tijd heeft.”

STOPT DE PROFESSIONELE ZORG TIJDENS DE MANTELZORGVERVANGING?

Nee, die hulp moet gewoon doorgaan. Dat is een voorwaarde van Handen in Huis. De ervaring leert dat thuiszorg soms wat vaker komt als de vaste mantelzorger afwezig is.

MAG IK VERPLEEGKUNDIGE HANDELINGEN IN HET KADER VAN DE BIG-WET UITVOEREN?

Nee, dit mag niet. Wanneer er verpleegkundige handelingen moeten gebeuren, wordt de mantelzorger gevraagd om dit door anderen (bijvoorbeeld thuiszorg) over te laten nemen.

BEN IK VERZEKERD TIJDENS DE ZORGPERIODE?

Ja, tijdens de zorgperiode ben je via Handen in Huis verzekerd. Dit geldt ook voor de heen- en terugreis naar het zorgadres.

MOET IK EEN VERKLARING OMTRENT GEDRAG OVERLEGGEN?

Ja. Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Handen in Huis heeft hiervoor een formulier waarmee je de VOG bij de gemeente kan aanvragen. De kosten hiervoor (€ 41,35, prijspeil 2017) worden door Handen in Huis vergoed wanneer je de verklaring hebt ingeleverd.

KAN IK EEN VERZORGING SAMEN MET EEN VRIEND(IN) OF PARTNER DOEN?

In principe is daar geen bezwaar tegen. Wel moeten de mantelzorger en hulpvrager hiermee instemmen en moeten er mogelijkheden zijn voor de nacht. De onkostenvergoeding wordt slechts eenmaal uitgekeerd. Daarover moet je dus met je vriend(in)/partner van tevoren afspraken maken.

MAG IK TIJDENS DE ZORG PRIVÉBEZOEK ONTVANGEN?

Hier beslist Handen in Huis niet over. Dit zal met de hulpvrager en de vaste mantelzorger besproken moeten worden. Het zal ook afhankelijk zijn van de zwaarte van de zorg.

HEB IK TIJD VOOR MEZELF?

Dat is sterk afhankelijk van de hulpvrager en de noodzakelijke zorg die geboden moet worden. Er zijn verzorgingen waar die tijd beperkt is, maar er zijn ook verzorgingen waar je als vrijwilliger veel mogelijkheden hebt om je eigen tijd in te delen. Denk bijvoorbeeld aan een hulpvrager die naar een dagopvang gaat. Onze medewerkers kunnen je daar meer over vertellen.

MOET IK DE ONKOSTENVERGOEDING OPGEVEN AAN DE BELASTING?

Handen in Huis is verplicht een opgave aan de fiscus te overhandigen van verstrekte onkostenvergoedingen als die meer dan € 180,- per maand en boven € 1.800,- per jaar uitkomen. Omdat er geen sprake is van een arbeidsverhouding, is de vergoeding bruto-netto. Dat wil zeggen dat Handen in Huis geen belasting inhoudt. De vraag of je over de onkostenvergoeding belasting moet betalen, is persoonlijk bepaald en sterk afhankelijk van de hoogte van andere inkomsten.

ALS IK EEN UITKERING ONTVANG, MAG IK DIT VRIJWILLIGERSWERK DAN OOK DOEN?

Ons advies is dat je dit het best eerst bij de uitkerende instantie navraagt. Het verschilt enorm per soort uitkering en per gemeente. Handen in Huis heeft hier geen gegevens over.

IK VOLG EEN MEDISCHE OPLEIDING, KAN IK ALS VRIJWILLIGER BIJ HANDEN IN HUIS STUDIEPUNTEN VERDIENEN?

Ja, dat kan. Als je een opleiding in de zorg volgt, kun je studiepunten verdienen voor je vrijwilligerswerk bij ons, naast de financiële vergoeding. Bovendien is vrijwilligerswerk bij Handen in Huis een geweldige ervaring die goed staat op je cv. Je leert om te gaan met nieuwe situaties en samen te werken met thuiszorgmedewerkers als daar sprake van is. En als klap op de vuurpijl mag jij de glimlach in ontvangst nemen van de vaste mantelzorger bij thuiskomst. Informeer bij je opleiding naar de mogelijkheden.

< Terug