> Vrijwilliger

Financiële en andere vergoedingen

”Handen in Huis heeft voordat je de mantelzorger
gaat vervangen alles voor je geregeld.”

FINANCIËLE VERGOEDING

Als vrijwilliger ontvang je een vergoeding van € 55,00 per dag. Deze is bruto-netto. Jouw inzet is uiteraard op vrijwillige basis. Er is dus geen sprake van een dienstverband met Handen in Huis.

Als je een uitkering ontvangt, adviseren wij eerst na te gaan bij de uitkerende instantie of en hoeveel je mag bijverdienen.

REISKOSTENVERGOEDING

Wanneer je met de auto naar je zorgadres reist ontvang je een kilometervergoeding. Ga je met het Openbaar Vervoer dan worden de werkelijke reiskosten op basis van 2de klas volledig vergoed. De reiskosten van het kennismakingsbezoek worden ook door de mantelzorger en hulpvrager vergoed.

KOST EN INWONING

De kosten van eten en drinken zijn tijdens de zorgperiode voor rekening van de mantelzorger en hulpvrager. Soms is het mogelijk de fiets of auto van de mantelzorger en hulpvrager te gebruiken. De auto mag echter alleen gebruikt worden wanneer Handen in Huis een ondertekend exemplaar Verklaring Gebruik Auto in haar bezit heeft. Gebruik je je eigen auto, dan maak je vooraf afspraken over de vergoeding daarvan.

VERZEKERING

Tijdens de zorgperiode ben je WA-verzekerd voor schade die door jouw toedoen ontstaat wanneer jouw eigen WA-verzekering dit niet vergoedt. Informeer daarom altijd eerst bij je eigen verzekering of schade wordt vergoed.

STUDIEPUNTEN EN CV

Veel opleidingen geven voor een verzorging vrije studiepunten. Omdat je geheel zelfstandig werkt, kan het een zeer leerzame ervaring zijn, die bovendien een welkome aanvulling op je CV of schoolformulier is. Je leert omgaan met hulpvragers en inspelen op hun behoeften. Je werkt samen met thuiszorgmedewerkers als daar sprake van is en voert de regie over een huishouden. Dat levert naast een goed gevoel, ook veel dankbaarheid op van de vaste mantelzorger als die uitgerust weer thuiskomt.

< Terug