Meer aandacht voor vervangende mantelzorg

Hoe is respijtzorg nu geregeld? Welke behoefte er is bij mantelzorgers en hoe wordt respijtzorg gefinancierd? Maar vooral ook: hoe kan deze vorm van vervangende zorg worden verbeterd, en breder beschikbaar en bekend worden gemaakt? Dit zijn de vragen waar voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp zich over gaat buigen. Ze is aangesteld als landelijke aanjager respijtzorg.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid