> Mantelzorger

Vragen van mantelzorgers

”Hij kan niet stilzitten, zich slecht concentreren. Rust en regelmaat zijn belangrijk voor hem.”

NEEMT DE VRIJWILLIGER ALLE ZORGTAKEN OVER?

In principe neemt de vrijwilliger alle zorgtaken over. Indien er professionele zorg geregeld is, zoals thuiszorg, PGB-hulp, dagopvang, therapieën dient dit tijdens de vervanging gewoon door te gaan. Het kan ook gebeuren dat we je vragen om bijv. de thuiszorg tijdelijk uit te breiden.

MAG IK ALS MANTELZORGER TUSSENDOOR EVEN NAAR HUIS OM TE KIJKEN OF ALLES GOED IS?

Nee. Onze inzet is er juist op gericht dat je er echt even helemaal tussenuit gaat. Dat is vaak ook de basis voor zorgverzekeraars om de zorginzet te vergoeden. Bovendien, als je als mantelzorger thuisblijft, is de kans aanwezig (overigens te begrijpen) dat je je onbedoeld met de gang van zaken bemoeit. Dat is voor de vrijwilliger vervelend en levert onnodige spanningen op. Daarom stellen we als voorwaarde dat de mantelzorger weggaat.

WELKE KOSTEN ZIJN VOOR REKENING VAN DE HULPVRAGER EN DE MANTELZORGER?

Als je aanvraag binnen de polisvoorwaarden van jouw verzekering valt, zijn er aan de zorginzet geen kosten verbonden. Wanneer je aanvraag niet binnen de voorwaarden van jouw verzekering valt, is er een mogelijkheid de vervanging uit een Persoons Gebonden Budget of zelf te betalen. In alle gevallen is het tarief € 175,- per 24 uur.

Voor eigen rekening komen altijd:

  • De reiskosten van de potentiële vrijwilliger bij een kennismakingsbezoek. Dat betekent Openbaar Vervoer op basis van 2de klas of, indien de vrijwilliger met de auto komt, een kilometervergoeding.
  • De kosten van kost en inwoning van de vrijwilliger gedurende de vervangingsperiode.

ZIJN ER KOSTEN VERBONDEN AAN HET ANNULEREN VAN DE ZORG?

Aangezien wij ons uiterste best doen om passende vervanging te vinden en daar de nodige tijd in steken, willen wij je met klem verzoeken het direct aan ons te laten weten wanneer je zelf een andere oplossing gevonden hebt of wanneer de vervanging om een andere reden niet meer nodig is. Het kan zijn dat wij genoodzaakt zijn om bij annulering administratiekosten ad. € 100,- in rekening te brengen.

Wie betaalt de kosten van het voortijdig afbreken van de zorg?

Het kan helaas gebeuren dat een zorg voortijdig afgebroken moet worden. Bijv. omdat de vrijwilliger ziek wordt of omdat in de praktijk blijkt dat er toch geen goede klik is tussen de hulpvrager en onze vrijwilliger. Wanneer dat het geval is zullen we ons uiterste best doen om een vervanger te vinden. Handen in Huis kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de (financiële) gevolgen hiervan.

KAN IK EEN BEROEP DOEN OP MANTELZORGVERVANGING ALS IK ALS VASTE MANTELZORGER IN HET ZIEKENHUIS WORDT OPGENOMEN?

In beginsel is dit mogelijk. Het moet wel globaal bekend zijn wanneer je wordt opgenomen. Dit vergt dus een goede afstemming met jouw behandelend specialist. We kunnen geen garantie geven dat het lukt, maar we doen zeker ons best. Het is belangrijk dat we voldoende tijd krijgen om de zorgvraag in te vullen, daarom adviseren we je om in het ziekenhuis heel duidelijk aan te geven dat je mantelzorger bent en de zorg voor een naaste hebt.

WORDT ER ALTIJD EEN VRIJWILLIGER GEVONDEN?

Handen in Huis doet haar uiterste best om een vrijwilliger te vinden, maar geeft géén garantie dat het lukt. Wil je een reis boeken of heb je al geboekt? Via Faber verzekeringen kun je binnen 7 dagen na boekingsdatum een reis- en annuleringsverzekering afsluiten bij de Europeesche Verzekeringen, die een clausule bevat voor jou als mantelzorger. Neem contact op met Faber verzekeringen voor meer informatie (070-3606429). Op hun website vind je het aanmeldformulier.

KAN EEN VRIJWILLIGER MEE OP VAKANTIE?

Nee. Helaas hebben wij op dit vlak een aantal slechte ervaringen opgedaan. Om die reden hebben wij besloten deze mogelijkheid niet meer aan te bieden.

WORDT ER OOK GEZORGD VOOR EVENTUELE ACHTERBLIJVENDE GEZINSLEDEN?

In beginsel is het antwoord nee. Wanneer er tijdens de zorgperiode één of meerdere, niet-gehandicapte minderjarige kinderen thuis blijven, kunnen wij geen zorg bieden. Is er echter sprake van een volwassen persoon, die voor zichzelf kan zorgen, dan is het in principe mogelijk zolang de vrijwilliger hiermee akkoord gaat.

WORDEN DE HUISDIEREN OOK VERZORGD?

Als er geen andere oplossing is, wordt de vrijwilliger gevraagd ook voor eventuele huisdieren te zorgen.

IK BEN NIET DE MANTELZORGER, MAG IK WEL EEN AANVRAAG INDIENEN?

Nee. De mantelzorger en hulpvrager moeten echt zelf beslissen of en zo ja hoe lang zij behoefte hebben aan vervanging. De aanvraag kan daarom ook alleen door hen zelf worden gedaan. Je kunt natuurlijk wel altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te inventariseren.

HOE VERLOOPT DE OVERDRACHT AAN DE VRIJWILLIGER?

Tijdens het kennismakingsbezoek lopen jullie samen de dagelijkse routine door. Is er sprake van thuiszorg, dagbesteding of andere vaste routine? Hoe ziet het dagschema eruit? Zijn er bijzonderheden? Deze afspraken worden vastgelegd en gedeeld met alle partijen. Ook zorgen wij voor een uitgebreide checklist. Hoe completer deze wordt ingevuld, hoe soepeler de overdracht verloopt.

< Terug