Als mantelzorger met een gerust hart de zorg overdragen

Recent verscheen onderstaand artikel in de april-editie van M-nieuws, een uitgave van Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Graag delen we het ook hier.

“Mantelzorger ben je vaak met hart en ziel, maar intensieve mantelzorg slurpt ook energie. Het kan dan heel goed zijn om tijdens een vakantie op adem te komen. Je gaat pas met een gerust hart weg als je zeker weet dat thuis de zorg doorgaat op de manier die jij gewend bent. Dat is wat onze vrijwilligers al vanaf 1962 doen.”

Jacqueline Beekes directeur Handen in Huis (Foto door Jos Lammers)

Jacqueline Beekes is directeur van de landelijke organisatie Handen in Huis. Ze merkt dat de laatste jaren de vraag naar respijtzorg (vervangende mantelzorg) groeit. “Mensen blijven langer thuis wonen, waardoor de mantelzorg langduriger en intenser wordt. De noodzaak om mantelzorgers te ontlasten is daardoor toegenomen. Wij verlenen een bijzondere vorm van respijtzorg. Onze vrijwilligers komen minimaal drie dagen 24 uur per dag in huis om de mantelzorgtaken over te nemen. Daardoor kan de mantelzorger helemaal bijtanken op vakantie. We snappen dat dit een grote stap is. Het helpt dan te weten dat onze vrijwilliger zoveel mogelijk op dezelfde manier de mantelzorgtaken overneemt. Uiteraard wil je een goed gevoel hebben bij de vrijwilliger die in jouw huis komt. Daarom reserveren we veel tijd voor de aanmelding en intake. Gemiddeld duurt een plaatsingsproces 8 weken, in het vakantieseizoen nog wat langer.”

Mensenwerk
Handen in Huis kiest bewust voor vrijwilligers die respijtzorg geven. “We zijn ontstaan vanuit de Rotary. Het past bij ons gedachtengoed en onze geschiedenis om kleinschalige, niet commerciële zorg te geven. Ondanks de groeiende vraag, houden we vast aan deze filosofie,” vertelt Jacqueline. “Onze vrijwilligers willen graag van mens tot mens voor een ander zorgen. Zij nemen vanuit hun hart de dagelijkse verzorging over. Velen van hen hebben trouwens ervaring in de zorg of als mantelzorger. Maar onze vrijwilligers mogen geen verpleegkundige handelingen uitvoeren of terminale zorg verlenen. Daarnaast moet een hulpvrager ouder zijn dan zes jaar en geen agressief of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Tot slot is het belangrijk dat er minder dan 16 uur intensieve mantelzorg per dag is.”

Regelwerk
Handen in Huis trekt veel tijd uit voor een goede koppeling tussen cliënt, mantelzorger en vrijwilliger, legt Jacqueline uit. “Bij de aanmelding moet de mantelzorger of hulpvrager aangeven wat de (mate van) zorg inhoudt. Zo kunnen we inschatten of we die mantelzorg kunnen leveren. Als dat zo is, volgt een uitgebreide intake bij de hulpvrager thuis. Dat helpt om een goed beeld te vormen en de juiste vrijwilliger te bemiddelen. Als die beschikbaar is, volgt bij de hulpvrager thuis een uitgebreid kennismakingsgesprek. Na dit gesprek kunnen mantelzorger en hulpvrager aangeven of zij deze vrijwilliger in huis ‘willen halen’. En ook belangrijk: na de vakantie ruimen we tijd in om te evalueren.”

Voor mantelzorgers betekent op vakantie gaan vaak extra veel regelwerk en kosten. Jacqueline benadrukt dat Handen in Huis ook de administratieve rompslomp rondom de vervanging uit handen neemt. “Daarnaast wordt onze ondersteuning vaak vergoed van uit de aanvullende ziektekostenverzekering of het persoonsgebonden budget (PGB). Gemeenten zijn trouwens verantwoordelijk voor respijtzorg en financieren dit soms. Al blijft het een doorn in mijn oog dat de financiering van respijtzorg niet in de basisverzekering van de ziektekosten zit. Dat is mijn grote wens!”

Het steunpunt Mantelzorg Verlicht vertelt u graag meer over alle vormen van respijtzorg, waaronder die van Handen in Huis. Op www.handeninhuis.nl vindt u ook meer informatie.