Wat zijn de belangrijkste punten uit de miljoennota 2019 voor mantelzorgers?

De troonrede is uitgesproken en de miljoenennota gepresenteerd. Maar wat zijn de belangrijkste punten uit de miljoennota voor mantelzorgers en vrijwilligers? Mezzo ploos de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit.  In de begroting is geld vrij gemaakt voor diverse projecten en regelingen die mantelzorgers ondersteunen. Het Programma Langer Thuis werkt aan een bewustwordingscampagne mantelzorg en stimuleert mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Daarnaast wordt de (over)belasting van mantelzorgers gemeten.

Verder wordt er 7.5 miljoen geïnvesteerd in een een gratis VOG voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidsrelatie. In het najaar informeert de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) de kamer over een nieuw voorstel voor ondersteuning van vrijwilligers.

Lees het artikel van Mezzo: Prinsjesdag 2018: aandacht voor mantelzorg in programma Langer Thuis