Waarom doen vrijwilligers vrijwilligerswerk? Het CBS onderzocht het.

Waarom doen vrijwilligers vrijwilligerswerk? Ten eerste omdat ze het leuk vinden om te doen, dat zegt 56,9 procent van de vrijwilligers in het recentste onderzoek van het CBS over vrijwilligerswerk. Een ander belangrijk motief om vrijwilligerswerk te doen is dat ‘het fijn is om iets voor een ander te doen’.

Sinds 2012 is het aantal mensen dat zich vrijwillig inzet voor een organisatie of vereniging ongeveer gelijk gebleven, namelijk bijna de helft (48,5 procent) van de bevolking. Gemiddeld besteden vrijwilligers 4,5 uur per week aan vrijwilligerswerk. In dit onderzoek is ook gevraagd naar de tevredenheid over het werk. Gemiddeld werd er een 7,6 gegeven voor tevredenheid.

Meer weten over dit onderzoek? Download dan het rapport: Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven