> Over ons

Ons privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor stichting Handen in Huis. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) vragen we u de tijd te nemen om onze privacyverklaring door te lezen. Zo bent u goed geïnformeerd over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Hier kunt u de vorige versies van onze privacyverklaring lezen.

U blijft eigenaar over uw gegevens die u ons ter beschikking stelt. Indien u een overzicht wilt hebben van de gegevens die wij van u verwerken, of als u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten en daarom uw gegevens bij ons wilt laten verwijderen, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen via een van de volgende twee schermen:

– Hulpvragers en mantelzorgers kunnen hun verzoek indienen via dit scherm.

– Vrijwilligers kunnen hun verzoek indienen via dit scherm.

< Terug