Efficiënte ondersteuning van mantelzorgers begint bij transparantie

Goede informatievoorziening is heel belangrijk voor effectieve mantelzorgondersteuning. Voor een groot deel zorgt onbekendheid ervoor dat veel overbelaste mantelzorgers geen gebruik maken van beschikbare ondersteuning of vervanging. Mantelzorgers missen de tijd, energie of concentratie om uit te zoeken welke opties aansluiten bij hun wensen en behoeftes. In een artikel van Movisie pleit het kennisinstituut voor zorg op maat.

 

Informatie vroegtijdig en herhaaldelijk delen

In het dossier ‘Wat werkt bij mantelzorgondersteuning’ wordt benadrukt dat efficiënte ondersteuning van mantelzorgers begint bij transparantie. Het is belangrijk dat informatie vroegtijdig en herhaaldelijk gedeeld wordt zodat de mogelijkheden van passende respijtzorg voor iedere partij duidelijk zijn. Ook verpleegkundigen, sociaal werkers en fysiotherapeuten kunnen hierbij een rol spelen. Onderzoeker Kitty van den Hoek van Movisie zegt hierover: ‘Professionals die achter de voordeur komen, bouwen een vertrouwensrelatie op met mantelzorgers. Zij kunnen ‘warm’ doorverwijzen naar passende hulp en advies.’

Aandacht voor de match

Handen in Huis besteedt veel aandacht aan de match tussen mantelzorger, vrijwilliger en hulpvrager en biedt daarmee hulp op maat. Zoals uit het dossier van Movisie blijkt, is het niet alleen heel belangrijk dat de vrijwilliger goed aansluiting weet te vinden op het dagelijkse (zorg)ritme van de hulpvrager, het is vooral belangrijk dat er overeenkomsten zijn in interesses en persoonlijkheid. Uit de verhalen van onze vrijwilligers blijkt dat Handen in Huis na een uitvoerige telefonische uitleg over de zorgsituatie een kennismakingsgesprek tussen de hulpvrager, de mantelzorger en vrijwilliger van essentieel belang vindt. Handen in Huis onderzoekt of de wensen en behoeftes bij elkaar passen en ziet erop toe dat de mantelzorger zijn of haar kennis en ervaring deelt met de vrijwilliger. Als normen, leefstijl en zorgpatronen van de hulpvrager goed bekend zijn bij de vrijwilliger, dan zorgt dat voor een soepele overdracht en een plezierige tijd.