Aangepaste protocollen

Nu er her en der brandhaarden van het coronavirus ontstaan, hebben wij onze protocollen aangepast. De belangrijkste wijziging betreft het kunnen annuleren van een vervangingsperiode door Handen in… Lees verder >

Coronaprotocollen

Handen in Huis neemt het besmettingsgevaar en de gevolgen met een mogelijke besmetting met het coronavirus zeer serieus. Daarom hebben wij een protocol opgesteld voor de hulpvragers en… Lees verder >