Laatste corona maatregelen

Op de persconferentie van 2 november j.l. zijn maatregelen afgekondigd om het coronavirus terug te dringen. Handen in Huis vindt het erg belangrijk dat deze maatregelen opgevolgd worden. Wij zullen daarom de mantelzorgers/hulpvragers en onze vrijwilligers hierop attenderen. Veiligheid voor een ieder staat immers voorop!
Klik hier voor de meest actuele informatie over de geldende basisregels.