Adviezen Coronavirus

Handen in Huis is zich heel erg bewust dat het coronavirus impact kan hebben op het leven van de hulpvragers, mantelzorgers en vrijwilligers. We volgen de berichtgeving en ontwikkelingen van het coronavirus nauwlettend via de media en het RIVM.

Afbeelding met tekst, schoolbord, muur, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wij informeren hulpvragers, mantelzorgers en vrijwilligers graag over het volgende:
• Wij verzoeken een ieder die zich grieperig voelt, hoest in combinatie met koorts en/of in contact met iemand is geweest met het coronavirus en/of in een risicogebied is geweest om de hulpvrager/mantelzorger niet te bezoeken. Bij geringe twijfel over een besmetting bij een hulpvrager, mantelzorger of vrijwilliger adviseren wij contact op te nemen met de huisarts.
• Wij volgen de autoriteiten en laten ons adviseren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
• Wanneer er iets aan de situatie verandert in Nederland en aanvullende maatregelen genomen dient te worden, dan passen we de berichtgeving aan.
• Wij adviseren een hygiëneprotocol (zie hieronder) in acht te nemen.
• Vooralsnog is er geen aanleiding om andere hygiënische maatregelen te nemen .

Wij adviseren om onderstaande hygiëneprotocol in acht te nemen:
• Was uw handen regelmatig met water en zeep.
• Nies of hoest in uw elleboog.
• Groeten zonder aanraking: voeten of elleboog tikken of zwaaien mag wel.
• Houd zoveel mogelijk afstand van mensen die verkouden zijn.
• Vermijd aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen handen.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi na gebruik direct weg.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Op de website van de RIVM vindt u actuele informatie over het coronavirus. Voor verdere vragen verwijzen we u graag naar de website van het RIVM, www.rivm.nl.
De laatste informatie is altijd te vinden op deze link: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.